Giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận
Cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, năm 2017, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 của Bình Thuận đạt 9.592 tỷ đồng, bằng 119,5% dự toán, tăng 5,7% so với năm 2016. Kết quả này đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu, Coopmart Bình Thuận bước đầu đã mua hỗ trợ hơn 12 tấn với giá cả đảm bảo bù lại chi phí đầu tư cho người trồng dưa.

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền điện mỗi năm

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền điện mỗi năm
(Tài chính) Với tổng cộng trên 7 triệu bóng đèn compact tiết kiệm điện được sử dụng trong trồng thanh long, cùng với Chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long vẫn đang tiếp tục triển khai rộng rãi, ước tính mỗi năm Bình Thuận tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng và giảm đầu tư nguồn lưới điện cho Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam thêm cả ngàn tỷ đồng.

Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao

 Nợ bảo hiểm xã hội tăng cao
(Tài chính) Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 30/6, số nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 11.900 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương 2.521 tỷ đồng).