DATC bán tài sản tại Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn

DATC bán tài sản tại Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn

Thực hiện thoái vốn đầu tư sau khi tham gia xử lý tài chính, tái cơ cấu tại các doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang triển khai Kế hoạch bán đấu giá tài sản của mình tại Công ty cổ phần Xi măng Bắc Kạn.

 

DATC bán nợ tại Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn

DATC bán nợ tại Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn
Nằm trong kế hoạch thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp sau khi thực hiện xử lý tài chính, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang thực hiện các thủ tục bán đấu giá  tài sản khoản nợ phải thu do Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC.

Bắc Kạn – Vươn mình đi lên

Bắc Kạn – Vươn mình đi lên
Trong 5 năm 2010 – 2015, hầu hết các thành tựu về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Bắc Kạn đều đạt và vượt so với mục tiêu nhiệm kỳ khoá X đề ra. Trong giai đoạn tới, Bắc Kạn đã đặt mục tiêu phải phấn đấu để trở thành tỉnh khá của khu vực.

Nhiều giải pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới

Nhiều giải pháp thiết thực xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Kạn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đó tạo nên những kết quả đáng khích lệ.

Bắc Kạn: Khuyến nông giúp đồng bào vượt qua khó khăn

Bắc Kạn: Khuyến nông giúp đồng bào vượt qua khó khăn
(Taichinh) - Bắc Kạn là một tỉnh miền núi nghèo, có địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, ít thung lũng rộng, điều kiện phát triển nông nghiệp khó khăn. Hiện, Bắc Kạn được xếp vào một trong các tỉnh nghèo nhất khu vực miền Bắc. Để giúp đồng bào khắc phục khó khăn, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm (KNKL) của Tỉnh đã tiến hành nhiều khóa đòa tạo, tập huấn nông nghiệp cho bà con.

Lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương

Lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương
Bắc cạn là tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, nhưng thực hiện chủ trương của Nhà nước về khuyến khích phát triển sản xuất chăn nuôi, tỉnh đã nghiên cứu, tìm ra thế mạnh về đất đai, khí hậu để khai thác giống cây, con phù hợp, tăng năng suất, nâng cao đời sống người nông dân trên địa bàn.

Bảo Việt đầu tư gần 44 tỷ đồng cho người dân huyện nghèo Pác Nặm

Bảo Việt đầu tư gần 44 tỷ đồng cho người dân huyện nghèo Pác Nặm
(Tài chính) Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ theo Nghị quyết 30A về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trên cả nước, bắt đầu từ năm 2009, Tập đoàn Bảo Việt đã chú trọng hỗ trợ đồng bào tại một số khu vực đặc biệt khó khăn, trong đó có 2 huyện miền núi gồm huyện Quế Phong, Nghệ An và huyện Pác Nặm, Bắc Kạn.