Những thay đổi mới nhất về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế?

Những thay đổi mới nhất về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế?

Bên lề hội thảo “Chất lượng kiểm toán” và những Cập nhật của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) mới do CPA Australia phối hợp với Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam tổ chức mới đây, ông Ram Subramanian, Cố vấn chính sách về Báo cáo, chính sách và Hoạt động đối ngoại của CPA Australia đã có những chia sẻ với phóng viên về những thay đổi mới nhất trong Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cũng như những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng được trong việc triển khai IFRS trong thời gian tới.