Trong 1 tuần, cả nước nhập khẩu tới 1.335 ô tô nguyên chiếc

Trong 1 tuần, cả nước nhập khẩu tới 1.335 ô tô nguyên chiếc
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 13-19/4/2018, cả nước có 1.335 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu. Đây là tuần có lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại cao nhất kể từ đầu năm 2018.