Nhà đầu tư nhận định giá vàng tuần 22-27/8

Nhà đầu tư nhận định giá vàng tuần 22-27/8
Theo kết quả khảo sát Wall Street, trong số 19 nhà phân tích và chuyên gia tham gia, 6 chuyên gia (chiếm 32%) dự đoán giá vàng tuần tới tăng, 6 nhà phân tích (32%) cho rằng giá giảm và 7 người (37%) nhận định giá đi ngang hoặc có ý kiến trung lập.