Vietcombank bổ nhiệm giám đốc khối bán lẻ

Vietcombank bổ nhiệm giám đốc khối bán lẻ
(Tài chính) Ngày 06/04/2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Song Hào - Phó Giám đốc Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Khối bán lẻ.