Thay 5 mã chứng khoán mới trong Bộ Chỉ số HNX30

Thay 5 mã chứng khoán mới trong Bộ Chỉ số HNX30
Hội đồng Chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa họp phiên định kỳ thực hiện việc xem xét điều chỉnh chỉ số HNX 30 theo quy định được nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số HNX 30 (tháng 4 và tháng 10 hàng năm) của HNX.