Việt Nam và Macao ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt Nam và Macao ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập đã diễn ra vào sáng ngày 16/04/2018 tại Macao.

Việt Nam và Cộng hòa A-déc-bai-gian ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Việt Nam và Cộng hòa A-déc-bai-gian ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
(Tài chính) Ngày 19/5/2014, tại Phủ Chủ tịch, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống nước Cộng hòa A-déc-bai-gian, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Thuế A-déc-bai-gian Pha-din Ma-ma-đốp đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước.

Cải cách chính sách thuế thu nhập và tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam

 Cải cách chính sách thuế thu nhập và tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam
(Tài chính) Theo Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành, sẽ có nhiều quy định mới trong việc tính thuế với các loại thu nhập.