Kienlong Bank kết nối với POS của Smartlink

Kienlong Bank kết nối với POS của Smartlink
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink (Smartlink) và Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) chính thức công bố kết nối thành công hệ thống thanh toán thẻ nội địa của Kienlong Bank với mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ (POS) của 36 ngân hàng thuộc liên minh Smartlink.