Phiên tòa “quá tam… ba bận”, vẫn hoãn!

 Phiên tòa “quá tam… ba bận”, vẫn hoãn!
(Tài chính) Một phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa Vietbank và khách hàng đã bị hoãn đến 3 lần khi nội vụ có nhiều người có quyền lợi liên quan và mỗi người đều vin vào lý do chính đáng để vắng mặt tại tòa…

Tổ chức hệ thống chính quyền địa phương - một số đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tổ chức hệ thống chính quyền địa phương - một số đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Xét về nguyên tắc chung, các bản Hiến pháp của nước ta đều giữ nguyên một quan điểm: phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính và gắn với nó có cơ quan quản lý. Tư duy chung không thay đổi là bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương luôn có hai chủ thể: Hội đồng Nhân dân (HĐND) và Ủy ban Nhân dân (UBND). Hai chủ thể này tuy đều thuộc hệ thống quản lý nhà nước các vấn đề địa phương (chính quyền địa phương) nhưng lại là hai chủ thể khá độc lập. UBND vừa là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương vừa là cơ quan chấp hành của HĐND. Việc bỏ hay không bỏ HĐND dù cấp nào cũng phải được xem xét trên nguyên tắc tổ chức chính quyền địa phương.