Phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt?

Phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt?
Theo quy định, trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác khảo sát thiết kế; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo quy định.

Sửa Nghị định 68/2016/NĐ-CP theo hướng cải cách, đơn giản thủ tục

Sửa Nghị định 68/2016/NĐ-CP theo hướng cải cách, đơn giản thủ tục
Ngày 2/8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến hải quan địa phương và DN về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Theo kế hoạch dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ trong quý III/2018.

Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Quy định về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh.

Tháng làm việc dưới 14 ngày không phải đóng BHXH

Tháng làm việc dưới 14 ngày không phải đóng BHXH
Công ty của bà Trần Thị Kiêm Xinh thuê công nhân theo hình thức hợp đồng công nhật. Có công nhân làm đủ tháng, có công nhân làm dưới 20 ngày/tháng, có tháng làm việc, có tháng không có việc. Bà Xinh hỏi, các công nhân này có phải đóng BHXH trong năm 2018 không?

Các quy định về tiền mã hóa - Góc nhìn quốc tế

Các quy định về tiền mã hóa - Góc nhìn quốc tế
Tiền tệ mã hóa hay tiền mã hóa (TMH) (cryptocurrency hay crypto currency) là một tài sản kỹ thuật số (KTS) được thiết kế để làm việc như là một trung gian trao đổi, sử dụng mật mã để bảo mật các giao dịch, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản. Một tính năng xác định khác tạo sức hấp dẫn của TMH là không được phát hành bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Do sử dụng các giao thức mật mã phức tạp (phân quyền và mã hóa hoàn toàn) nên TMH không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp hoặc điều chỉnh bởi Chính phủ, ngân hàng trung ương (NHTW) hay các bên thứ ba. Với những lý do trên, bài viết này hướng tới các khía cạnh khác nhau của TMH, thách thức và rủi ro, cơ hội cũng như triển vọng tương lai của TMH. Kinh nghiệm quốc tế ban hành Quy định điều chỉnh các hoạt động TMH nhằm đảm bảo nền kinh tế ổn định và phát triển.