"Giấc mộng Trung Hoa" có thành?

"Giấc mộng Trung Hoa" có thành?
(Tài chính) Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có hơn 1 tỷ dân sống ở thành thị. Làm sao để quy hoạch và quản lý đô thị hóa ở TQ là vấn đề sống còn đối với sự phát triển kinh tế, chính trị của nước này.