Doanh nghiệp cần lưu ý những ưu đãi khi quyết toán thuế

 Doanh nghiệp cần lưu ý những ưu đãi khi quyết toán thuế
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay có một số thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). Do đó, để bảo đảm quyền cũng như lợi ích của mình, DN cần hiểu rõ những ưu đãi khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2017.

Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt

 Tuân thủ quy trình nghiêm ngặt
Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, nâng cao năng lực của cơ quan thuế trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi gian lận, trốn thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế được thực hiện theo quy trình khá chặt chẽ.

Uber phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

Uber phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật
Ngay sau khi Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan kiến nghị về việc bị truy thu và xử phạt hành chính thuế 66,68 tỷ đồng, Bộ Tài chính đã tiếp nhận, nghiên cứu, hồi đáp, hướng dẫn, giải thích; đồng thời yêu cầu Uber thực hiện nộp đúng nghĩa vụ thuế khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác
Ngày 09/05/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

Nông nghiệp rộng đường tiếp cận vốn

Nông nghiệp rộng đường tiếp cận vốn
(Tài chính) Ðể giải quyết vấn đề vốn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, bên cạnh những chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và cơ cấu lao động,... thì biện pháp trước mắt có thể thực hiện ngay chính là tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khu vực này thông qua xác lập cơ chế thực thi đơn giản và rõ ràng để rút ngắn khoảng cách giữa chính sách với thực tế triển khai. Ðồng thời, cần xây dựng ngay một cơ chế bảo lãnh tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân thay vì phải cầm cố hay "nộp" giấy sử dụng đất - tài sản gần như duy nhất đáng giá của các hộ nông dân như hiện nay.