Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác
Ngày 09/05/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

Nông nghiệp rộng đường tiếp cận vốn

Nông nghiệp rộng đường tiếp cận vốn
(Tài chính) Ðể giải quyết vấn đề vốn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, bên cạnh những chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và cơ cấu lao động,... thì biện pháp trước mắt có thể thực hiện ngay chính là tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khu vực này thông qua xác lập cơ chế thực thi đơn giản và rõ ràng để rút ngắn khoảng cách giữa chính sách với thực tế triển khai. Ðồng thời, cần xây dựng ngay một cơ chế bảo lãnh tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân thay vì phải cầm cố hay "nộp" giấy sử dụng đất - tài sản gần như duy nhất đáng giá của các hộ nông dân như hiện nay.