Khối chứng khoán tiên phong công bố lãi quý 3/2014

Khối chứng khoán tiên phong công bố lãi quý 3/2014
(Tài chính) Điểm qua một số đơn vị có công bố kết ước kết quả kinh doanh quý 3/2014 và chung hơn nữa là tổng thể 9 tháng đầu năm, bức tranh tươi sáng đang dần hiện ra. Hiện nay, đa số đơn vị niêm yết có ước kết quả kinh doanh quý 3/2014 đều cho kết quả khả quan so với cùng kỳ.