Thế giới đang "đề phòng" Trung Quốc?

Thế giới đang "đề phòng" Trung Quốc?
CNBC cho rằng vì cả lý do chính trị và kinh tế, thời mà các công ty Trung Quốc coi tài sản toàn cầu là một bữa buffet có thể lấy gì tùy thích đã chấm dứt.

Cuộc chiến thương mại đẩy giá xe ô tô tăng

Cuộc chiến thương mại đẩy giá xe ô tô tăng
Người ta chưa biết cường độ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đến mức nào, nhưng danh sách những công ty bị ảnh hưởng đã được liệt kê, trong đó có các công ty sản xuất xe ô tô và thực phẩm. Các hãng xe đang tăng giá bán của một số mẫu xe của mình trước ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại này.