VIB báo lãi năm 2017 lợi nhuận tăng trưởng 100%.

VIB báo lãi năm 2017 lợi nhuận tăng trưởng 100%.

Ngày 16/1/2017, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) công bố báo cáo tài chính kết thúc năm 2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước và đạt 187% kế hoạch cả năm.

Nhiều ngân hàng về đích sớm

Nhiều ngân hàng về đích sớm
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, năm 2017 sẽ kết thúc, đánh dấu một năm đầy biến động của ngành ngân hàng. Với mức tín dụng khoảng 18% trong năm nay, bức tranh lợi nhuận ngân hàng chắc chắn sẽ tươi sáng.

VIB dành khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và phân khúc nhà ở

VIB dành khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và phân khúc nhà ở

Tổ chức Tài chính Quốc Tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp khoản vay hợp vốn 185 triệu USD cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB). Khoản vay này dự kiến sẽ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) và phân khúc nhà ở.

Lợi nhuận trước thuế 3 quý của ngân hàng VIB đạt 623 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 3 quý của ngân hàng VIB đạt 623 tỷ đồng

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh qúy III/2017 trước kiểm toán. Theo số liệu cho thấy, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016.