Người thay đổi cục diện thị trường bưu chính Việt Nam 2012

Người thay đổi cục diện thị trường bưu chính Việt Nam 2012
(Tài chính) Từ 5 cán bộ đầu tiên và 1 dịch vụ duy nhất là phát hành báo trong một số đơn vị quân đội, Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã có những bước chuyển lớn trong 15 năm xây dựng và phát triển, với dịch vụ đa dạng cả trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Đắc Luân - Phó tổng giám đốc Tổng công ty để hiểu rõ hơn về những bước đi vững chắc của doanh nghiệp mới nổi trên thị trường bưu chính này trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.