Công cụ mới giúp đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu

Công cụ mới giúp đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu

Công ty Mibrand Việt Nam vừa giới thiệu hai giải pháp chuẩn hóa hoạt động truyền thông marketing cho doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xây dựng và quản trị thương hiệu, đó là Branding 4.0 Toolkit và Brand beat score. Giải pháp được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp, kỳ vọng sẽ giúp DN giảm thiểu tối đa chi phí trong xây dựng thương hiệu.

5 cách nắm bắt đúng xu hướng kinh doanh

5 cách nắm bắt đúng xu hướng kinh doanh
Có hàng trăm xu hướng kinh doanh cùng tồn tại ở một thời điểm, nhưng thông thường chỉ có vài xu hướng liên quan đến thương hiệu của bạn.

Phát triển năng lực sáng tạo cho doanh nghiệp

Phát triển năng lực sáng tạo cho doanh nghiệp
Mọi cải tiến đều có giới hạn, chỉ có sáng tạo mới làm nên đột phá giúp doanh nghiệp (DN) trường tồn. Muốn thúc đẩy sáng tạo, phải tạo năng lực sáng tạo dựa trên những nguyên tắc nhất định.