Công cụ mới giúp đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu

Công cụ mới giúp đo lường hiệu quả truyền thông thương hiệu

Công ty Mibrand Việt Nam vừa giới thiệu hai giải pháp chuẩn hóa hoạt động truyền thông marketing cho doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xây dựng và quản trị thương hiệu, đó là Branding 4.0 Toolkit và Brand beat score. Giải pháp được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp, kỳ vọng sẽ giúp DN giảm thiểu tối đa chi phí trong xây dựng thương hiệu.