Một số vấn đề đặt ra trong việc xác định mức lương tối thiểu

Một số vấn đề đặt ra trong việc xác định mức lương tối thiểu
(Tài chính) Tiền lương, trong đó có mức lương tối thiểu, là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm trong chính sách kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đề này nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Trong nhiều nguyên nhân có việc chưa nhận thức đúng về tiền lương tối thiểu.

Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

 Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu
(Tài chính) Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hà Nội), một số cán bộ của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng từ ngày 1/7/2013 nhưng khi về nghỉ hưu từ ngày 1/9/2013 thì mức lương hưu vẫn chỉ được tính theo mức lương cơ sở 1.050.000 đồng.