Đánh giá thực trạng phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam

Đánh giá thực trạng phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam
Tính đến năm 2016, Việt Nam đã trải qua 3 lần Chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế thành công. Những lần phát hành này đã thiết lập điểm chuẩn cho trái phiếu Việt Nam trên thị trường quốc tế; mở đường cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trực tiếp huy động nguồn vốn trung và dài hạn bằng ngoại tệ; hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế nhằm đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đầu tư.

M&A: Vừa mừng, vừa lo

M&A: Vừa mừng, vừa lo
Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp Việt Nam đang thực sự sôi động. Nhưng đằng sau những thương vụ đình đám được công bố vẫn tiềm ẩn những mối lo.

Những con số nào đáng chú ý tuần từ 8-14/8/2016?

Những con số nào đáng chú ý tuần từ 8-14/8/2016?
23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế, 6 tỷ USD từ M&A bất động sản, 7 nỗi sợ hãi của khách du lịch, 2,948 tỷ USD "đổ" vào Việt Nam qua góp vốn, mua cổ phần… trở thành những con số đáng chú ý trong tuần vừa qua (8-14/8/2016).