Hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp xuất khẩu

Hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp xuất khẩu
Vừa qua, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc Tế (IFC), Hiệp hội Bao thanh toán Quốc Tế (FCI) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức “Hội thảo và Khóa Tập huấn về Bao thanh toán quốc tế” dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.