Đảng bộ Bộ Tài chính: Tổ chức học tập tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Tài chính: Tổ chức học tập tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Tài chính) Ngày 14/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức buổi học tập chuyên đề về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cho gần 500 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú đại diện cho gần 4000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cũng nhân dịp này, đoàn cán bộ Bộ Tài chính cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam

Xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam
Với mục đích lưu giữ, trưng bày và giới thiệu về lịch sử phát triển của ngành Hải quan, lưu lại những thành tích, câu chuyện, những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của toàn ngành Hải quan trong suốt những năm qua, Tổng cục Hải quan đã có chủ trương xây dựng Bảo tàng Hải quan Việt Nam.