Chất lượng lao động Việt không thua kém thế giới

Chất lượng lao động Việt không thua kém thế giới
Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng năng suất lao động (NSLĐ) tương đối cao, nhưng khi so sánh với bình quân của các nhóm nước phân chia theo thu nhập, NSLĐ của Việt Nam vẫn ở mức thấp.