10 triệu cổ phần BSC chào sàn HNX

10 triệu cổ phần BSC chào sàn HNX

Ngày 29/12 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) sẽ chào bán 10 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.