Xu thế xoay trục của chính sách tiền tệ

Xu thế xoay trục của chính sách tiền tệ
Triển vọng đối với việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại châu Âu và nhiều quốc gia khác có thể đặt ra một vấn đề mới đối với dự trữ liên bang, và nước Mỹ đang cân nhắc thông qua kế hoạch cắt giảm 4,2 nghìn tỷ USD mua lại danh mục trái phiếu sau khủng hoảng tài chính năm 2008.

Chính sách lãi suất nào có lợi cho tăng trưởng kinh tế

Chính sách lãi suất nào có lợi cho tăng trưởng kinh tế
Việc giảm lãi suất được sự ủng hộ từ tín hiệu thị trường nhưng vẫn là sự nỗ lực rất lớn của các ngân hàng trong bối cảnh huy động vốn không hề dễ dàng trước áp lực từ các kênh đầu tư khác.

Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý Quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước

Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý Quỹ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước

Quản lý nền tài chính quốc gia nói chung, quản lý ngân sách nhà nước nói riêng là những lĩnh vực đang được Quốc hội các nước, trong đó có Việt Nam dành sự quan tâm. Những điều kiện mới của thời kỳ hội nhập sâu rộng đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục tìm tòi, hoàn thiện cơ chế quản lý, nhất là về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách nhà nước. Để đáp ứng các mục tiêu của cải cách hệ thống quản lý ngân sách nhà nước, việc xây dựng một hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Quan chức Fed bất đồng về lạm phát

Quan chức Fed bất đồng về lạm phát
Biên bản cuộc họp chính sách diễn ra ngày 13-14/6 của Fed vừa được công bố cho thấy, các nhà hoạch định chính sách của Fed ngày càng bị chia rẽ về triển vọng lạm phát và nó có thể ảnh hưởng thế nào đến tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.