Bức tường của sự khốn cùng ở Peru

Bức tường của sự khốn cùng ở Peru
Một bức tường cao 3m với dây thép gai đang hằng ngày ngăn cách khu ổ chuột với những ngôi biệt thự sang trọng nhất thủ đô Lima của Peru.

Kinh tế hộ gia đình nông thôn chưa bền vững

Kinh tế hộ gia đình nông thôn chưa bền vững
(Tài chính) Tại khu vực nông thôn, nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập thiết yếu, mặc dù xu thế di cư tìm việc làm bên ngoài hộ gia đình ngày càng tăng; tỷ trọng các hộ trồng trọt tiếp tục giảm dần trong khi hoạt động chăn nuôi của các hộ dân chưa gắn chặt với thị trường; chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng và ngay trong một địa phương ngày càng sâu sắc… Đây là những kết luận chính được đưa ra trong Báo cáo đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam năm 2012 do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với một số đơn vị điều tra tại 3.700 hộ dân của 12 tỉnh trải đều cả nước.

Nhìn lại 9 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Nhìn lại 9 giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015
(Tài chính) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015 được Quốc hội thông qua ngày 8/11/2011 đã xác định mục tiêu tổng quát là “phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; Bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...”.