Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 - 31/12/2012
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2012 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12) đạt  10,65 tỷ USD, tăng 13,1% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2012.