Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017

Ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017
Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; cùng với quyết tâm của mình, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 mà Quốc hội đã quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Số liệu thực hiện dự toán NSNN đến hết tháng 11 năm 2015

Số liệu thực hiện dự toán NSNN đến hết tháng 11 năm 2015
Đến thời điểm này, có 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm, góp phần vào khoản thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá; ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu NSTW cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu NSTW khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 10/2015

Số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 10/2015
Tình hình kinh tế trong nước có diễn biến khả quan, giá cả tương đối ổn định, lạm phát tương đối thấp, niềm tin tiêu dùng tăng lên… tuy nhiên, trong 10 tháng qua, nhu cầu chi tiêu tăng cao khiến NSNN phải tìm nhiều biện pháp để cân đối. Trong 10 tháng qua, điểm nổi bật là thu nội địa tăng khá, góp phần cân đối ngân sách, đáp ứng được các nhiệm vụ chi cần thiết.

7 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

7 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
(Tài chính) Ngành Tài chính tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp tài chính - NSNN trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2014 đã được Quốc hội quyết định, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối NSNN năm 2014 theo kế hoạch đề ra; đồng thời có biện pháp chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

Tổng hợp tình hình kinh tế - tài chính tháng 4 năm 2014

Tổng hợp tình hình kinh tế -  tài chính tháng 4 năm 2014
(Tài chính) Số liệu tổng hợp tình hình kinh tế tài chính tháng 4 năm 2014 cung cấp cho chúng ta một bức tranh kinh tế tương đối khả quan, tuy nhiên còn nhiều vấn đề phải quan tâm như tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước bền vững và đặc biệt là việc huy động vốn qua đấu thầu trái phiếu chính phủ.

Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
(Tài chính) Năm 2013 dự báo là năm đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Tài chính, vì vậy, ngay từ tháng đầu năm, toàn ngành đã hết sức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 1, ngành Tài chính đã đạt tổng thu cân đối NSNN ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán; Tổng chi NSNN: thực hiện tháng 1 ước đạt 72.195 tỷ đồng, bằng 7,4% dự toán; Bội chi NSNN: tháng 1 ước 10.695 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 6,6% dự toán cả năm.