Tối đa hiệu suất xử lý công việc với Dell Precision 7820

Tối đa hiệu suất xử lý công việc với Dell Precision 7820

Trải qua nhiều năm nâng cấp và hoàn thiện, dòng máy tính trạm Dell Precision 7820 giờ đây đã được trang bị vô số các công nghệ mới và trở thành trợ thủ đắc lực, đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng công việc lớn của các doanh nghiệp trong cùng một thời điểm.

Ngành Tài chính bứt phá về đích

Ngành Tài chính bứt phá về đích
(Tài chính) Với sự nỗ lực của toàn ngành cùng những quyết sách mang tính đột phá từ các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, ngành Tài chính đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2013, đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy và các công cụ quản lý tài chính theo hướng hiệu quả hơn.

Phương pháp thống kê vận tải ở Việt Nam hiện nay

Phương pháp thống kê vận tải ở Việt Nam hiện nay
(Tài chính) Thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), sử dụng công cụ thống kê càng khó khăn, phức tạp hơn bởi những đặc thù của ngành này. Bài viết bàn về phương pháp thống kê vận tải tại Việt Nam hiện nay và trao đổi về một số phương pháp đã và đang được thực hiện hiệu quả