Thêm quyền cho cổ đông nhỏ

Thêm quyền cho cổ đông nhỏ
Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và điều lệ mẫu công ty cổ phần (CTCP) ban hành kèm theo có hiệu lực từ tháng 9/2012 đã chính thức trao thêm quyền cho cổ đông nhỏ bắt đầu từ mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) năm 2013.

Để UPCoM không còn “ngủ đông”

Để UPCoM không còn “ngủ đông”
Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, sự èo uột trong giao dịch khiến thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) rơi vào trạng thái “ngủ đông” triền miên.