Cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh: Lực đẩy để “đầu tàu” bứt phá

Cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh: Lực đẩy để “đầu tàu” bứt phá
Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và nhận được sự đánh giá cao của đa số đại biểu Quốc hội với kỳ vọng tạo ra lực đẩy cho TP. Hồ Chí Minh vươn lên phát triển bứt phá.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận: Cần cơ chế, chính sách đặc thù

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận: Cần cơ chế, chính sách đặc thù
(Tài chính)  Xây dựng nhà máy điện hạt nhân vì mục đích hòa bình và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của phát triển kinh tế-xã hội là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã nhận được sự đồng thuận lớn của dư luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điện hạt nhân là lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi vốn đầu tư lớn nên rất cần đến các cơ chế chính sách đặc thù. Thực tế này đang đặt ra với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận…