Tổng số nợ thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng

Tổng số nợ thuế của doanh nghiệp tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng
Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 31/10/2018, tổng số nợ thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hơn 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hơn 11.433 tỷ đồng; nợ đang xử lý 544 tỷ đồng, nợ đang khiếu nại 916 tỷ đồng và hơn 10.000 tỷ đồng thuộc diện nợ khó thu.

“Mạnh tay” cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

“Mạnh tay” cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Ngày 27/9/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là vấn đề cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng của đối tượng bị cưỡng chế.

Có thể cưỡng chế nợ thuế Điện máy Nguyễn Kim

 Có thể cưỡng chế nợ thuế Điện máy Nguyễn Kim
Sau 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt và truy thu thuế, nếu Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim (Điện máy Nguyễn Kim) không chấp hành thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ ra quyết định cưỡng chế để đảm bảo thu đủ số tiền thuế về cho ngân sách nhà nước (NSNN).

15 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan

 15 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan
(Tài chính) Cục Hải quan Lạng Sơn vừa ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 15 doanh nghiệp nợ thuế đang hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Hải quan Hà Nội: Mạnh tay với nợ thuế

 Hải quan Hà Nội: Mạnh tay với nợ thuế
(Tài chính) Thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi hoặc đã áp dụng nhưng chưa đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt. Đây là một trong những biện pháp mà Cục Hải quan Hà Nội đang triển khai để việc ban hành và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đúng quy định, đi vào nề nếp và thống nhất.

Triển khai hàng loạt các biện pháp thu hồi nợ đọng

Triển khai hàng loạt các biện pháp thu hồi nợ đọng
(Tài chính) Tính đến 31/3/2013, nợ thuế chuyên thu quá hạn của ngành Hải quan là khoảng 6.003 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2012 tăng khoảng 221 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu hồi nợ thuế mà Hải quan thu được của các tờ khai phát sinh trước năm 2013 và của các tờ khai phát sinh năm 2013 là khoảng 562 tỷ đồng... điều này cho thấy, ngành Hải quan đã nỗ lực trong công tác thu hồi nợ đọng.

Nợ thuế: Đã đến hồi kết?

Nợ thuế: Đã đến hồi kết?
(Tài chính) Một trong những đột phá trong quản lý nợ thuế mà Tổng cục Thuế đặt ra trong năm 2013 là thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ năm 2013 cho cục Thuế các địa phương, phấn đấu tỷ lệ tổng nợ đến 31/12/2013 so với số thực hiện thu không quá 5%, trừ các khoản nợ không còn đối tượng để thu, nợ điều chỉnh. Để đạt được chỉ tiêu này quả là không hề đơn giản, bởi tính đến hết năm 2012, tổng số nợ thuế trong toàn Ngành đạt tới con số 45.000 tỷ đồng.