[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016
Năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng, trong đó, trong đó đã thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm đạt 490 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) đạt thoái 1.578 tỷ đồng...

Tăng cường hoạt động giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Tăng cường hoạt động giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Ngày 29/11/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính Việt Nam) đã phối hợp với Viện Tài chính và Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Tài chính Trung Quốc) tổ chức Hội thảo “Giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Tìm hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, trong những thập niên gần đây, các doanh nghiệp này  đang  là mục tiêu trọng tâm của các chính sách hỗ trợ phát triển của các quốc gia.

Hạn chế những bấp cập trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hạn chế những bấp cập trong  chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các chính sách và việc tổ chức thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp này còn một số hạn chế, bất cập.

Tình hình thoái vốn nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Bộ Giao thông Vận tải

Tình hình thoái vốn nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2015. Báo cáo Tổng kết tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy những kết quả rất tích cực.

Sự đồng thuận của doanh nghiệp là động lực để cải cách ngành Thuế

Sự đồng thuận của doanh nghiệp là động lực để cải cách ngành Thuế
Báo cáo kết quả giám sát và khảo sát việc cải cách thủ tục hành chính thuế vừa qua đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cơ quan Thuế. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế luôn xác định rõ công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính thuế nói riêng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Phát huy vai trò “nội lực’’ của doanh nghiệp tư nhân

Phát huy vai trò “nội lực’’ của doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh hội nhập, việc phát huy vai trò vị thế của từng thành phần kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ. Làm sao để doanh nghiệp tư nhân ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy nội lực của nền kinh tế là một bài toán khó? Để doanh nghiệp tư nhân bứt phá được trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay thì rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước nhằm tạo ra môi trường pháp lý, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.