Phụ nữ khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 Phụ nữ khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
“Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tại Việt Nam xác định mục tiêu từ năm 2020, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt từ 35% trở lên. Năm 2025, khoảng 20.000 phụ nữ được khởi sự doanh nghiệp. Tuy nhiên, để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn rất nhiều trăn trở cần phải nghiên cứu và có giải pháp cụ thể”

Một thập kỷ phát triển doanh nghiệp xã hội Việt Nam và châu Á

Một thập kỷ phát triển doanh nghiệp xã hội Việt Nam và châu Á

Ngày 9/10/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế Một thập kỷ phát triển doanh nghiệp xã hội (DNXH) Việt Nam và châu Á với chủ đề “Hợp lực tạo tác động”.

Những mẫu xe dành cho nữ doanh nhân

Những mẫu xe dành cho nữ doanh nhân
Ở Việt Nam phụ nữ lái xe chưa nhiều và trong doanh giới, số nữ doanh nhân ngồi trước vô lăng lại càng ít. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn xe hơi làm phương tiện di chuyển cá nhân, nữ doanh nhân thường chú ý đến các yếu tố an toàn, thanh lịch, tiện lợi cho công việc.