Tập trung thu nợ đọng thuế

 Tập trung thu nợ đọng thuế
(Tài chính) Theo báo cáo của Chi cục thuế TP. Phan Rang-Tháp Chàm, đến nay, tổng nợ đọng thuế là 21,3 tỷ đồng (chuyển từ năm 2013 sang năm 2014), chiếm 14% so với số thực thu, trong đó nợ có khả năng thu 11,05 tỷ đồng chiếm 7% số thực thu.