Hà Nội bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu

Hà Nội bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu
TP. Hà Nội sẽ triển khai bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu bao gồm các nhóm hàng: Có tính chất thiết yếu và nhu cầu sử dụng lớn đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thành phố. Có tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả, nhưng Thành phố khó chủ động về số lượng và nguồn hàng cung ứng một cách ổn định.

Thuận lợi và thách thức trong kiểm soát lạm phát

Thuận lợi và thách thức trong kiểm soát lạm phát

Chỉ tiêu lạm phát Quốc hội đặt ra cho năm 2017 là dưới 4%. Để đảm bảo đạt mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong quản lý, điều hành nền kinh tế. Xét từ các đặc điểm chính của lạm phát ở Việt Nam cũng như các yếu tố thuận lợi và thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp kiểm soát hiệu quả lạm phát năm 2017.

Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí

Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá dựa trên chi phí
Chi phí là điểm khởi đầu của giá và là mức thấp nhất mà giá không thể giảm đến trong dài hạn. Các thông tin chi phí là thông tin quan trọng, không có nghĩa là các thông tin duy nhất mà nên được sử dụng khi quyết định giá cuối cùng. Bài viết tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến tầm quan trọng của phương pháp định giá dựa vào chi phí và rút ra kết luận về các nhân tố ảnh hưởng tới phương pháp này.

Giá xăng tăng 504 đồng/lít

Giá xăng tăng 504 đồng/lít
Theo công bố của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá cả các mặt hàng xăng dầu được phép điều chỉnh từ 15 giờ ngày hôm nay (18/2) sau khi trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn (BOG).