Những "hiệp sĩ đường phố" tại Mỹ

Những "hiệp sĩ đường phố" tại Mỹ
Những người dân Alaska, Mỹ, bức xúc trước tình trạng trộm cắp gia tăng, các tình nguyện viên dành 4-6 tiếng mỗi ngày để theo dõi và ngăn chặn kẻ trộm.