Bất động sản du lịch: Tiềm năng nhưng…

Bất động sản du lịch: Tiềm năng nhưng…
(Tài chính) Sau một thời gian dài các nhà đầu tư trong và ngoài nước đua nhau đăng ký triển khai hàng trăm dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, nhưng kết quả để lại là một dải ven biển miền Trung bị băm nát bởi nhiều dự án dở dang.