5 nội dung mới về khai hải quan

5 nội dung mới về khai hải quan

Kể từ ngày 05/6/2018, việc thực hiện hồ sơ hải quan và khai báo hải quan sẽ tuân thủ theo quy định mới Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các quy định và hướng dẫn mới sẽ giải quyết nhiều vướng mắc, bất cập liên quan đến thủ tục cho hoạt động xuất nhập khẩu...

 

Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu

Kiểm tra chặt xuất xứ ô tô nguyên chiếc nhập khẩu
Đây là yêu cầu của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu khi áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Cải cách thủ tục hành chính: Nhiệm vụ hàng đầu

Cải cách thủ tục hành chính:  Nhiệm vụ hàng đầu
(Tài chính) “Nỗ lực, đồng lòng” cùng toàn ngành Tài chính quyết tâm tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, Hải quan Bình Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.