FIDN: Cải cách cơ sở hạ tầng tài chính trong khu vực APEC

FIDN: Cải cách cơ sở hạ tầng tài chính trong khu vực APEC
Trong khuôn khổ hợp tác – tài chính APEC năm 2017, ngày 12/7/2017, tại Quảng Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 “Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính” (FIDN) với chủ đề “Cải cách cơ sở hạ tầng tài chính”.