Chân dung 7 nhóm người tiêu dùng mới

Chân dung 7 nhóm người tiêu dùng mới
Trong các khảo sát gần đây của các nhà tiếp thị, dòng chảy tiêu dùng hơn 1,8 tỷ người trên thế giới đang dịch chuyển, trong đó 75% là tại thị trường châu Á.