Microsoft nâng cấp trải nghiệm đám mây cho khách hàng

Microsoft nâng cấp trải nghiệm đám mây cho khách hàng
(Tài chính) Tại hội nghị Microsoft Build 2014, ngày thứ 2, Microsoft giới thiệu trải nghiệm điện toán đám mây đầu tiên, tập hợp các công nghệ nền tảng, dịch vụ và các công cụ, giúp các nhà phát triển phần mềm và doanh nghiệp có thể cải tiến tốc độ khởi động thông qua một cổng điện tử Microsoft Azure Preview Portal hoàn toàn mới.

Điều tiết cổ tức doanh nghiệp nhà nước về ngân sách

Điều tiết cổ tức doanh nghiệp nhà nước về ngân sách
(Tài chính) Chính phủ đã có Nghị định hướng dẫn việc thu ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia năm 2013 và 2014. Vẫn có ý kiến cho rằng, cần phân biệt khoản thu lợi nhuận từ phần vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp (DN) và khoản thu cổ tức từ phần vốn do DN này đầu tư vào DN khác.