Bổ sung, sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường

Bổ sung, sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đáp ứng  yêu cầu phát triển của thị trường
Các vấn đề liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cùng các quy định về quản trị công ty (QTCT) là những nội dung dự kiến được sửa đổi, bổ sung trong Luật Chứng khoán nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

Vai trò của minh bạch và quản trị

Vai trò của minh bạch và quản trị
Với việc đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động năm 2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tạo lập một “sân chơi” mới, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành sở giao dịch chứng khoán hà nội trao đổi về kết quả đạt được sau 13 năm vận hành và những nỗ lực để HNX ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư.

Sức bật mới từ dòng vốn FII

Sức bật mới từ dòng vốn FII
Cùng với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) cũng ghi nhận được những con số cực kỳ ấn tượng trong năm 2017.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc
Đó là một trong những quy định tại Nghị định 71 /2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giới thiệu trong cuộc họp báo chuyên đề “Quản trị công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” ngày 28/7.

Dự thảo nghị định về quản trị công ty

Dự thảo nghị định về quản trị công ty

Nhằm nâng cao nhận thức chung về quản trị công ty (QTCT) tốt tại các công ty đại chúng (CTĐC) cũng như cập nhật các quy định mới về QTCT tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp lý liên quan, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về QTCT áp dụng đối với CTĐC. Đây sẽ là văn bản pháp lý cao nhất về QTCT áp dụng cho các CTĐC từ trước tới nay. Trong số tháng 4/2017, phóng viên Tạp chí Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn về một số nội dung xoay quanh Dự thảo Nghị định này.

Lộ diện 3 công ty niêm yết quản trị đứng đầu Việt Nam

Lộ diện 3 công ty niêm yết quản trị đứng đầu Việt Nam

Đó là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã: VNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã: HCM); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần ( mã: DPM). Đây là 3 công ty trên tổng số 55 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đánh giá từ Dự án Đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN.

Tổ chức Hội nghị quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực ASEAN

Tổ chức Hội nghị quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực ASEAN

Ngày 4/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực các nước ASEAN và Tập huấn soạn thảo tài liệu cổ đông hướng đến các thông lệ Quản trị công ty tốt nhất – Theo thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tại HNX đạt điểm số cao về công bố thông tin và minh bạch

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tại HNX đạt điểm số cao về công bố thông tin và minh bạch
(Tài chính) Ngày 3/10/2014, tại Đà Nẵng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Diễn đàn quản trị công ty năm 2014. Đây là hoạt động thường niên của HNX được triển khai từ năm 2010, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) niêm yết, đăng ký giao dịch cải thiện chất lượng quản trị công ty.