Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc
Đó là một trong những quy định tại Nghị định 71 /2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giới thiệu trong cuộc họp báo chuyên đề “Quản trị công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” ngày 28/7.

Dự thảo nghị định về quản trị công ty

Dự thảo nghị định về quản trị công ty

Nhằm nâng cao nhận thức chung về quản trị công ty (QTCT) tốt tại các công ty đại chúng (CTĐC) cũng như cập nhật các quy định mới về QTCT tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp lý liên quan, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về QTCT áp dụng đối với CTĐC. Đây sẽ là văn bản pháp lý cao nhất về QTCT áp dụng cho các CTĐC từ trước tới nay. Trong số tháng 4/2017, phóng viên Tạp chí Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn về một số nội dung xoay quanh Dự thảo Nghị định này.

Lộ diện 3 công ty niêm yết quản trị đứng đầu Việt Nam

Lộ diện 3 công ty niêm yết quản trị đứng đầu Việt Nam

Đó là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã: VNM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã: HCM); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần ( mã: DPM). Đây là 3 công ty trên tổng số 55 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đánh giá từ Dự án Đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN.

Tổ chức Hội nghị quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực ASEAN

Tổ chức Hội nghị quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực ASEAN

Ngày 4/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Quản trị công ty hướng tới hội nhập khu vực các nước ASEAN và Tập huấn soạn thảo tài liệu cổ đông hướng đến các thông lệ Quản trị công ty tốt nhất – Theo thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tại HNX đạt điểm số cao về công bố thông tin và minh bạch

Nhiều doanh nghiệp niêm yết tại HNX đạt điểm số cao về công bố thông tin và minh bạch
(Tài chính) Ngày 3/10/2014, tại Đà Nẵng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Diễn đàn quản trị công ty năm 2014. Đây là hoạt động thường niên của HNX được triển khai từ năm 2010, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) niêm yết, đăng ký giao dịch cải thiện chất lượng quản trị công ty.

Sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất và 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong quản trị công ty

Sẽ tôn vinh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất và 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong quản trị công ty
(Tài chính) Phiên họp thứ 2 của Hội đồng tư vấn về quản trị công ty Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đi đến thống nhất nhiều mục tiêu quan trọng. Bên cạnh việc thông qua chương trình quản trị công ty năm 2014-2015, Hội đồng cũng quyết định cụ thể nhiều nội dung của chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2014”.

Nhiều hoạt động đào tạo về quản trị công ty sẽ tiếp tục được HNX triển khai

Nhiều hoạt động đào tạo về quản trị công ty sẽ tiếp tục được HNX triển khai
(Tài chính)  Ngày 11/9/2014, Hội đồng tư vấn về quản trị công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ họp phiên thứ hai để xem xét về chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch” 2014. Hội đồng dự kiến sẽ bàn thảo tổ chức các chương trình đào tạo quản trị công ty năm 2014 và các kế hoạch triển khai.

Vai trò của ban kiểm soát đối với báo cáo tài chính các công ty niêm yết

Vai trò của ban kiểm soát đối với báo cáo tài chính các công ty niêm yết
(Tài chính) Một Ban giám sát có đầy đủ nhiệm vụ, với những điều kiện đảm bảo tính độc lập có thể đáp ứng sự kỳ vọng lớn của cổ đông bằng một báo cáo tài chính trung thực về doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến ba nội dung "nhiệm vụ, năng lực và sự độc lập" của Ban kiểm soát, liên quan đến quá trình lập và công bố báo cáo tài chính.