Quỹ Creed Group đầu tư 200 triệu USD

Quỹ Creed Group đầu tư 200 triệu USD
Ngày 26/7, Quỹ đầu tư Creed Group của Nhật Bản đã quyết định chọn An Gia Investment để đầu tư. Tại lễ ký kết, Creed Group cam kết sẽ đầu tư 200 triệu USD vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (gọi tắt là An Gia Investment).