IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định kinh tế thế giới đang khó khăn. IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lần đầu tiên trong 2 năm bởi lý do căng thẳng thương mại và rắc rối trong nhóm thị trường mới nổi tăng cao.

Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai

Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai
Ngày 3/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 12109/BTC-KHTC về công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 của Bộ Tài chính nhằm chủ động công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hoàn thành niệm vụ chính trị được giao.

Hiểu sao cho đúng về việc thế chấp dự án của các chủ đầu tư

Hiểu sao cho đúng về việc thế chấp dự án của các chủ đầu tư
Lâu nay, người mua nhà khi thấy thông tin chủ đầu tư dự án thế chấp ngân hàng sẽ lo lắng bởi những rủi ro. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp thế chấp dự án, nhà ở, công trình nhằm vay vốn ngân hàng để phát triển dự án và hoàn thành công trình nhà ở, sau đó thực hiện việc giải chấp là chuyện bình thường. Cùng với một số chủ đầu tư thế chấp dự án để ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh dự án cũng không có gì bất thường.

Quản lý rủi ro tài khóa ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra

Quản lý rủi ro tài khóa ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra
Nhận diện và quản lý hiệu quả các rủi ro tài khóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với yêu cầu đảm bảo tính bền vững của nền tài chính công. Nhiều quốc gia đã xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến quản lỷ rủi ro tài khóa. Những năm gần đây, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều loại hình rủi ro tài khóa khác nhau. Nhiều biện pháp cũng đã được triển khai để quản lý các rủi ro này, song để đảm bảo hiệu quả, sự chủ động trong xử lý, Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng và triển khai áp dụng một chiến lược quản lý rủi ro tài khóa tổng thể.

Bước tiến mới trong triển khai Basel II của Vietcombank

Bước tiến mới trong triển khai Basel II của Vietcombank
Tiếp nối thành công của dự án xây dựng các mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng dựa trên Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017, vừa qua Vietcombank tiếp tục công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình lượng hóa Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng Bán lẻ.

Vay tiền nhanh, rủi ro nhiều

Vay tiền nhanh, rủi ro nhiều
Trong thời gian gần đây, sự ra đời của các trang web cho vay tiền nhanh với những lời quảng cáo hấp dẫn thu hút sự chú ý của nhiều người do thủ tục đơn giản và hai bên tự thỏa thuận về lãi suất. Tuy nhiên, cũng giống như các hình thức cho vay “nóng”, luật pháp Việt Nam chưa có quy định về hình thức cho vay ngang hàng này nên người vay gặp nhiều rủi ro, trong đó, rủi ro lớn nhất là lãi suất cao.

Cấu trúc sở hữu và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cấu trúc sở hữu và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Quá trình tăng vốn nhanh chóng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong thời gian ngắn đã hình thành cấu trúc sở hữu, đặc biệt là tình trạng sở hữu chéo và đa phương giữa ngân hàng với doanh nghiệp và ngân hàng với ngân hàng. Điều này có thể phát sinh nhiều khoản nợ xấu, đặc biệt là rủi ro mang tính hệ thống vì vấn đề thanh khoản cho các ngân hàng. Thông qua dữ liệu được thu thập thủ công từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên của 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2016, bài viết nghiên cứu về cấu trúc sở hữu có tác động đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.