Từ ngày 15/11/2014, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng

 Từ ngày 15/11/2014, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng
(Tài chính) Chiều 21/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chính thức ký ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 15/11/2014), hướng dẫn Nghị định 91 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được sửa đổi.

Kiểm soát tài chính hiệu quả với giám sát chi phí

Kiểm soát tài chính hiệu quả với giám sát chi phí
(Tài chính) Trước khi tạo ra ngân sách cá nhân của bạn, phân tích các khoản chi tiêu hàng tháng của bạn. Giám sát chi tiêu của bạn trong một tháng bằng cách ghi chép các khoản chi tiêu của bạn trong một máy tính xách tay để có thói quen về việc xử lý và chi phí của bạn. Tạo một ngân sách cá nhân có thể chỉ cho bạn các hạng mục cần phải được cắt giảm để sống trong những hạn chế thu nhập của bạn.