Phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải cộng vào trị giá tính thuế?

Phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải cộng vào trị giá tính thuế?

Sau khi nhận được ý kiến của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam hỏi về khoản phí thuê kho, bãi ở nước ngoài có phải là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã có ý kiến cụ thể trả lời về vấn đề này tại Công văn số 2678/TXNK-TGHQ ngày 20/07/2017.

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được một số phản ánh vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Để xử lý vướng mắc, Bộ Tài chính đã có Công văn 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan.

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc về thuế xuất khẩu

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc về thuế xuất khẩu

Ngày 22/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 615/HQLA –TCCB –TTr ngày 22/3/2017 và Công văn số 2537/HQLA-TCCB &TTr ngày 25/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu. Về vấn này, ngày 13/4/2017, Tổng cục Hải quan co Công văn số 2479/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Thêm nhiều ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu

Thêm nhiều ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu

Một trong những đổi mới quan trọng của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Điều này đã mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp…