6 đặc điểm của người làm nên sự nghiệp lớn

6 đặc điểm của người làm nên sự nghiệp lớn
Chắc hẳn bạn đã nhiều lần thắc mắc, tại sao những người giàu ngày càng giàu có trong khi những người nghèo cứ mãi sống trong cảnh thiếu thốn. Lời giải thích nằm ở sự khác biệt về cách gây dựng và quản lý tài sản của 2 nhóm người.