Sứ Minh Long: Tinh hoa từ đất

Sứ Minh Long: Tinh hoa từ đất
(Tài chính) Giá trị cốt lõi mà Minh Long 1 muốn gửi gắm cho khách hàng được thể hiện qua slogan cho các dòng sản phẩm của mình: “tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người”.